Gesta Danorum på Svenska

Som ni kanske har märkt, så har jag ägnat en del tid på att läsa Gesta Danorum. Som jag nämnde när jag senast var med i Tankar från Framtiden, så nämnde jag att jag håller på att översätta den till Svenska.

Jag har funderat en del över hur detta skall gå till, och jag har kommit fram till att låta Dig, käre läsare följa arbetet. Därför har jag satt upp en substack här:

Gesta Danorum kommer du att kunna få tillgång till kapitlen allteftersom de blir färdiga. Dock, så kommer jag bara att göra de kompletta kapitlen tillgängliga för dem som blir betalande supporters.

Jag kommer att publicera utdrag och reflektioner kring översättningsarbetet på substack, men de mer ingående analyserna av berättelserna kommer jag att fortsätta att publicera här på bloggen. Som kommer att fortsätta att vara gratis. Och utan reklam.