Nordens trojanska krig?

Det trojanska kriget beskrivs i litterär form av Homeros i Iliaden och Odysseen. Dessa nedtecknades på 800-talet f. kr., och ska enligt traditionen (vilket stämmer tämligen väl med arkeologiska bevis) ha utspelat sig 1184 f.kr. Just 1100-talet f.kr var en väldigt orolig tid i östra medelhavet, där Hettiternas rike, Mykene och många små kungariken i Levanten föll. Det inledde vad som har kallats “the Greek dark ages”.

I Egypten finns beskrivningar av hur en federation av folk “från havet” anfaller Egypten 1177 f.kr. och hur egyptierna besegrar dem. Men denna seger verkar ha varit dyrköpt, för Egypten går efter detta in i en tid av nedgång och de uppnår aldrig samma nivå igen.

I Grekisk tradition sades detta ha förorsakats av Herakleidernas återkomst. Dessa sades vara Heracles ättlingar som återkom från exilen i balkan för att kräva rätten till kronan över Peloponnesos som Herakles tvingades lämna när han gick i exil.

Hur påverkades då den nordiska bronsåldern av detta?

Nordisk bronsålder har inte samma periodindelning som den i medelhavet där 1177 f.kr. kan sägas vara slutet på bronsåldern. I Norden utgör denna punkt i stället skiljelinjen mellan äldre och yngre bronsålder. Järnåldern i Norden anses inte ha inträffat förrän cirka 500 f.kr.

I norra Tyskland upptäckte man nyligen spår av ett gigantiskt slag där tusentals krigare drabbade samman vid en flod som heter Tollense. Tidigare har man inte trott att det har funnits så stora riken i norra Europa att man skulle ha kunnat samla en så stor här.

Detta slag utspelade sig inom några decennier (cirka 1200 f.kr.) från slaget vid Troja, så frågan man ställer sig är givetvis. Var detta på något sätt knutet till vad som hände i östra medelhavet? Var det Herakleiderna som spred sig norrut samtidigt som en gren spred sig söderut?

En artikel som beskriver slaget vid Tollense finns här.