Resterna av ett hov funnet i Norge

Ett sensationellt fynd av ett kulthus funnet i Sunnmøre i Norge.

Arkeologer trodde inte sina egna ögon när de hittade spår av ett hedniskt kulthus, troligen från vikingatiden. Aldrig tidigare har ett sådant upptäckt gjorts i Norge, vanligtvis ses Sverige som Skandinaviens religiösa centrum under järnåldern. Det är University Museum i Bergen som driver utgrävningsprojektet.

Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Bok 3 – Kapitel 6 – Om ett härligt tempel helgadt åt de nordiska gudarna. – Utgivningsår 1555.

I Norge har man tidigare hittat föremål som kan ha associerats med liknade hedniska kulthus, men aldrig spår av själva byggnaderna.

Utgrävningarna gjordes på ett 8000-9000 kvadratmeter stort område i Sunnmøre, vid Norges västkust. Arkeologerna har gjort flera intressanta upptäckter under projektet. I den norra delen har de hittat en äldre klustergård och spår av flera stora byggnader från senjärnåldern och medeltiden. Det mest intressanta fyndet är dock det som tros vara ett gudahov. Huset var 14 meter långt och 7-8 meter brett och förmodligen hela 10 meter högt.

Kulthuset i Uppåkra, rekonstruktion – CC BY-SA 3.0

Vissa arkeologer tror bland annat att de kraftfulla, retangulära stolphålen på cirka 80 centimeter som har burit taket indikerar att detta verkligen var ett kulthus. Förmodligen kommer huset från omkring 600-1000 e.Kr., dvs vikingatiden. Huset är även en nästan identisk kopia av gudahoven från södra Skandinavien, till exempel i Uppåkra i Sverige och på Tissø på Själland i Danmark.

Text: Lidskälv