Bronsålderns religion del 5: Oden, den fruktansvärde

Bronsålderns religion del 5: Oden, den fruktansvärde

Vi har i två tidigare inlägg sett hur den högste guden under järnåldern och kanske bronsåldern antingen var Ull, eller Tyr beroende på var man bodde. I Svealand, Östra Götaland och delar av Norge dominerade Ull. I Danmark och angränsande områden i Sverige dominerade Tyr.
Samtidigt vet också att Oden var den högste guden under vikingatiden. Vi ställs inför några viktiga frågor. Vad var det som hände och varför? När hände skiftet? Och fanns Oden innan han var den högste guden, Allfader? Fortsätt läsa Bronsålderns religion del 5: Oden, den fruktansvärde

Hymn till Ull

Hymn till Ull

Detta inlägg är en tolkning av Rigveda Hymn 62 i bok 9 till Surya i Germansk mytologi. Surya har blivit till Ull, Mitra till Tyr, Varuna har blivit Oden, Agni har blivit Heimdall och rollen som Aryaman spelas av Balder. Fortsätt läsa Hymn till Ull