Dansk bronsålder

Jag publicerade för några månader sedan ett antal inlägg med kartor över bronsålderslämningar i Sverige och Skåne. Men den kultur som gav upphov till högarna avspeglar inte dagens gränser, utan norra Tyskland och södra Norge var också del av den nordiska bronsåldern. Därför är det extra glädjande att Danmarks motsvarighet till riksantikvarieämbetet också har gjort … Fortsätt läsa Dansk bronsålder

Oden, magi och skaldekonst

Förra inlägget handlade om Tyr. Jag härledde hans ursprung tillbaka till den indoeuropeiske himmelsguden. Jag skrev där att han har trätt tillbaka från rollen som himmelske fader till förmån för Oden. Så låt oss undersöka Oden. 220 cm lång, med spjut i handen och helt dominerande de andra motiven, är det Oden vi ser?Copyright https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sven_RosbornFortsätt läsa Oden, magi och skaldekonst

Tyr, Tiwaz, Himmelske fader

I förra inlägget om skapelseberättelsen så identifierade jag Tyr med den indoeuropeiska himmelsguden. Han motsvarar alltså Zeus i grekisk mytologi, fast Zeus har tagit vissa drag från Åskguden (Tor i nordisk mytologi). Från början var Tyr alltså den främste bland gudarna. Men senare så trädde han tillbaka, först till förmån för Oden och sedan till … Fortsätt läsa Tyr, Tiwaz, Himmelske fader

Fornyrdislag

Fornyrdislag är ett gammalt nordiskt versmått, och namnet betyder just det (Fornordens-lag om man ska försöka en direktöversättning). Det består av par av rader där varje rad består av två betonade stavelser. De binds ofta ihop av allitteration. Det är det enklare av de versmått som användes i Nordisk forntid. Men används till exempel i … Fortsätt läsa Fornyrdislag