Så skapades världen

I Sången om Vavtrudner så berättar jätten Vavtrudner för Oden att jorden skapades av Urjätten Ymers kropp. Av Ymers kött åstadkoms jorden och av benen berg; av rimfrostjättens huvudskål himlen blev skapad, böljan av hans blod. Denna berättelse är mycket gammal. Så gammal att den återfinns i liknande former i alla indouropeiska folks mytologier. Man har försökt återskapa berättelsen och … Fortsätt läsa Så skapades världen

Manlig skönhet

Till skillnad från medelhavets högkulturer, så finns det inget skrivet material bevarat från Nordisk bronsålder. Men trots detta finns det vissa saker vi kan säga om hur man tänkte, och vilka ideal man hade. Det finns intressanta paralleller till en berättelse i Eddan. När män avbildas på hällristningar så finns det vissa karakteristiska saker som … Fortsätt läsa Manlig skönhet

Hur behandlades besegrade fiender?

I den klassiska filmen "Conan Barbaren" med Arnold Schwarzenegger beskriver Conan vad som är det bästa i livet. To crush your enemies. See them driven before you. And to hear the lamentations of their women. Conan skrevs av Robert E. Howard på 1930-talet. Conan är en kringvandrande svärdshjälte från landet Hyperborea som beskrivs av Herodotos. … Fortsätt läsa Hur behandlades besegrade fiender?