Vegetation och population

Hur såg skåne ut under bronsåldern Vi tog nyss en tur från vårt hem när Trelleborg till Ystad. Längs vägen finns flera bronsåldershögar, dels ensamma och dels i grupper. En stor grupp som är synlig från riksväg 101 ligger nära branterna runt Vemmentorp (se L1989:4051 Hög på riksantikvarieämbetets fornsök). När man kör med bil nuförtiden … Fortsätt läsa Vegetation och population